סקר המנכ"לים – מהם הכלים הניהוליים החשובים בתקופה זו?

שתף את הסיפור

סיכום ממצאי סקר מנכ"לים בנושא כלים ניהוליים ואופטימיות בתקופת הקורונה

במהלך חודש אוקטובר 2020 ערכנו סקר בקרב 224 מנכ"לים ומנכ"ליות בישראל. חברנו לנירם גיתן, חברה מובילה בייעוץ לעולמות הניהול, לחברת מתודה סקרים ומחקר סוציולוגי ובשיתוף חברת YPO, סופרסונס והתאחדות התעשיינים. המטרה הייתה להקשיב וללמוד מן ה"שטח", מהמנכ"לים שמנווטים את הספינה, בתקופה מאתגרת זו של אי וודאות.

ביקשנו להבין יותר לעומק מה אירע בארגונים בתקופה זו? מה היו דפוסי ההתמודדות עם המצב? ומה ניתן ללמוד מזה להמשך הדרך?

מי השתתפו בסקר?

בסקר השתתפו 116 מנכ"לים (גברים)  ו-103 מנכ"ליות (נשים):

22% הם מנכ"לים/יות "מתחילים" (בעלי ותק של עד 3 שנים בתפקידי מנכ"לות); 37% הם מנכ"לים/יות "מנוסים" (בעלי ותק של 4-10 שנים בתפקידי מנכ"לות); 41% הם מנכ"לים/יות "בוגרים" (בעלי ותק של למעלה מ-10 שנים בתפקידי מנכ"לות).

57% הם מנכ"לים שכירים; 32% יזמים/בעלים/שותפים; 11% חברי הנהלה בכירים.

26% ממנכ"לים ארגוני תעשייה; 22% הייטק; 21% שירותים; 9% מסחר; 8% ממשלתי/ציבורי; 2% אקדמיה.

49% ממנכ"לים ארגונים "קטנים" (עד 100 עובדים); 29% ארגונים "בינוניים" (100-500 עובדים); 22% ארגונים "גדולים" (מעל 500 עובדים).

הכלים הניהוליים החשובים להתמודדות עם אתגרי התקופה

שלושת הכלים הניהוליים החשובים ביותר להתמודדות עם אתגרי התקופה הם:
אופי אישי – גמישות, הסתגלות לתנאים משתנים, יכולת להתמודד עם אי ודאות (81% מהמנכ"לים/יות ציינו שעבורם זהו אחד משלושת הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).
נסיון קודם – פרספקטיבה ארוכת טווח, אתגרים ומשברים ארגוניים בעבר (73% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).
צוות הנהלה חזק – שיתוף ושיתופיות עם הנהלת הארגון (63% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).

הכלים הכי פחות חשובים לדעתם של המנכ"לים/יות בהתמודדות עם אתגרי התקופה הם:
התייעצות עם דירקטוריון החברה (רק 6% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).
התייעצות עם יועצים עסקיים/יועצים ארגוניים (רק 5% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).
השכלה אקדמית וידע תאורטי (רק 4% ציינו כאחד הכלים היעילים להתמודדות עם המשבר).

הבדלים בדפוסי ההתמודדות בין מנכ"ליות (נשים) לבין מנכ"לים (גברים):

דירוג הכלים להתמודדות עם האתגרים הניהוליים של התקופה, זהה בין מנכ"לים גברים למנכ"ליות נשים. אך, כאשר בחנו הבדלים מגדריים, מצאנו ששיעור המנכ"לים אשר רואים בצוות ההנהלה שותפים לניהול המשבר (69%) ומתייעצים עם דירקטוריון החברה (10%) גבוה משיעור המנכ"ליות שרואות בצוות ההנהלה ובדירקטוריון החברה כשותפים יעילים להתמודדות עם האתגרים (53% ו 2%- , בהתאמה). לעומת זאת מצאנו, כי שיעור המנכ"ליות אשר מתייעצות עם יועצים עסקיים/יועצים ארגוניים חיצוניים, (9%) גבוה משיעור המנכ"לים אשר מתייעצים עם יועצים חיצוניים (1%).

השפעת התקופה על מעגלי התייעצות

מעל מחצית מהמנכ"לים/יות בסקר, מתייעצים כיום יותר עם:
ההנהלה הבכירה של הארגון (59% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר). מנכ"לים (גברים) נוטים יותר להתייעץ עם ההנהלה הבכירה (66%) לעומת מנכ"ליות (נשים)  (53%).
משאבי האנוש של הארגון (55% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר). מנכ"לים (גברים) נוטים יותר להתייעץ עם משאבי האנוש (63%) לעומת מנכ"ליות (נשים) (46%).
מנכ"לים אחרים/קולגות מקצועיים (54% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר).
מועסקים בארגון (50% מהמנכ"לים/יות מתייעצים עמם יותר).

לגבי יועצים עסקיים/יועצים ארגוניים חיצוניים, מצאנו כי 50% מהמנכ"לים/יות מתייעצים איתם באותה תדירות כמו לפני תקופת הקורונה. אולם, שיעור גבוה יחסית (29%), מתייעצים כיום פחות עם יועצים עסקיים/יועצים ארגוניים חיצוניים. מנכ"לים/יות "מנוסים" (בעלי ותק של 4-10 שנים בתפקידי מנכ"לות) נוטים פחות להתייעץ כיום עם יועצים חיצוניים (14%) לעומת מנכ"לים/ות "מתחילים" ולעומת מנכ"לים/יות "בוגרים" (20% ו 26%- , בהתאמה).

השפעת התקופה על סדרי עדיפויות ארגוניים חווית העובד השפעת התקופה

רוב המנכ"לים (מעל 75%) חושבים שיותר חשוב להשקיע כיום:

רוב המנכ"לים/יות בסקר חושבים/ות שהתחומים בהם חשוב יותר להשקיע כיום הם:
פיתוח פתרונות טכנולוגיים (81% ציינו שיותר חשוב כיום).
מחוברות עובדים (80% ציינו שיותר חשוב כיום).
התאמות ושינויים במוצרים/שירותים (78% ציינו שיותר חשוב כיום).
קשרי לקוחות (77% ציינו שיותר חשוב כיום).
אסטרטגיה לטווח קצר (76% ציינו שיותר חשוב כיום).

התחומים שמקומם בסדר העדיפויות הארגוני נפגע במידה מסויימת, הם:
אסטרטגיה ארוכת טווח (21% ציינו שפחות חשוב כיום).
גיוס עובדים (20% ציינו שפחות חשוב כיום).

מסקנות אלה, ביחס לשינויים בסדרי העדיפויות של ארגונים בתקופה הנוכחית, נכונות למנכ"לים גברים ולמנכ"ליות נשים. אולם, כאשר בחנו הבדלים מגדריים, מצאנו מספר הבדלים. מצאנו, כי שיעור המנכ"ליות (נשים) אשר חושבות שהתאמות ושינויים במוצרים/שירותים, הגדרה מחדש של קהלי יעד אסטרטגיה ארוכת טווח מצויים יותר במרכז העניין של ארגונים בתקופה הנוכחית (88%, 60% ו-34%, בהתאמה), גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) שחושבים שארגונים מפנים יותר תשומת לב להיבטים אלה בתקופה הנוכחית (69% ו 18%- , בהתאמה).
עוד מצאנו, כי שיעור המנכ"ליות (נשים) אשר חושבות שמיתוג מעסיק חשוב יותר כיום (46%) גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) אשר חושבים כך (30%) כאשר בחנו הבדלים הקשורים לנסיון בתפקיד, מצאנו, שמיתוג מעסיק חשוב יותר לדעתם של המנכ"לים/יות "המתחילים" (47%) לעומת המנכ"לים/יות "המנוסים" (37%) ו"הבוגרים" (29%).

חווית העובד

מעל 45% מהמנכ"לים/יות בסקר, ציינו שחל שינוי לטובה בפרמטרים של אמון, מחוברות ופרודוקטיביות, בהשוואה לתקופת הטרום קורונה:

• אמון בהנהלת החברה (61% ציינו שחל שיפור; 26% חושבים שלא חל שינוי).
• מחוברות עובדים (53% ציינו שחל שיפור; 24% חושבים שלא חל שינוי).
• פרודוקטיביות ארגונית (46% ציינו שחל שיפור; 24% חושבים שלא חל שינוי).

אולם נתונים אלה, לא מספרים את הסיפור המלא. תמונת המצב היא מעט יותר מורכבת, כפי שעולה משיעור המנכ"לים שחושבים שדווקא חל שינוי לרעה בפרמטרים השונים של חויית העובד.
בהתייחס למחוברות עובדים – למרות ששיעור גבוה, יחסית, מהמנכ"לים חושבים שחל שיפור בפרמטר זה בחווית העובדים. שיעור גבוה יחסית מהמנכ"לים (23%) דווקא חושבים ההיפך, שמחוברות העובדים נפגעה בתקופה הנוכחית.
בהתייחס לפרודוקטיביות – למרות ששיעור גבוה, יחסית, מהמנכ"לים חושבים שחל שיפור בפרמטר זה בחווית העובדים. שיעור גבוה ,יחסית, מהמנכ"לים (30%) דווקא חושבים ההיפך, שמחוברות העובדים נפגעה בתקופה הנוכחית.

התפיסה של המנכ"לים ביחס להשפעת התקופה על אופטימיות העובדים באשר להצלחת החברה אמביוולנטית אפילו יותר, כאשר כ-40% חושבים שחל שינוי לטובה באופטימיות הארגונית, 40% נוספים חושבים שרמת האופטימיות הארגונית נותרה כשהייתה ולא הושפעה מהמשבר. אולם כחמישית (21%) מהמשיבים חושבים שרמת האופטימיות הארגונית דווקא נפגעה בתקופה הנוכחית. שיעור המנכ"ליות (נשים) שחושבות שרמת האופטימיות הארגונית נפגעה (27%) גבוה משיעור המנכ"לים (גברים) שחושבים כך (16%).

שיעור גבוה מהמנכ"לים בסקר (כ 40%), ציינו שחל שינוי לרעה בפרמטרים של תחושת בטחון תעסוקתי ומצב רוח ארגוני, בהשוואה לתקופת הטרום קורונה:
• תחושת ביטחון תעסוקתי (39% ציינו שנפגעה).
• אוירה כללית בארגון/מצב רוח ארגוני (45% ציינו שנפגעה).

צפי להתאוששות בשוק העסקי

רוב המנכ"לים/יות מעריכים שהתאוששות בשוק העסקי – הישראלי והגלובלי, צפויה – במקרה הטוב, רק בעוד שנה-שנתיים (92% ו 94%- , בהתאמה).
הערכה זו נכונה למנכ"לים (גברים) כמו גם למנכ"ליות (נשים). אולם, נראה שמנכ"לים/יות "מתחילים/ות" (בעלי ותק של פחות מ-3 שנים בתפקידי מנכ"לות), נוטים להיות מעט יותר אופטימיים באשר להתאוששות השוק העסקי – הישראלי והגלובלי, בחצי השנה הקרובה, לעומת המנכ"לים/ות המנוסים/ות יותר.

לסיכום,

שנת 2020 הבהירה לנו שאנו נמצאים בשנה היסטורית, שייכתב וילמד עליה עוד רבות. מגפה כלל עולמית, שפרצה לחיינו באחת, חייבה אותנו לעצור וליישם במיידי את כל מה שדיברנו עליו עד כה, בעיקר באופן תיאורטי – גמישות, הסתגלות, למידה מהירה והתאמת תהליכים למציאות החדשה. התפתחות, הקשבה, סתגלנות וחשיבה אחרת הם כלים שיאפשרו למנהלים לפרש נכון את האתגרים הניצבים מולם ולהתמודד ביעילות עם סיטואציות חדשות שנקרות בדרכם.

מחוברות של העובדים לארגון, אמון בהנהלה ואופטימיות באשר ליכולתו של הארגון לצלוח את התקופה הקרובה מהווים את המפתח ליכולתם של ארגונים לגבור על מכשולים ומשברים. העובדים הם השותף – ב-ה' הידיעה, של ההנהלה. שקיפות, כנות, תקשורת פנים ארגונית והקשבה לעובדים – מהווים הכרח לבניית ארגון בריא וחזק בעולם בהפרעה.

"המשבר הוכיח שהעובדים הם מחזור הדם והביזנס זה החמצן, ויש בין כל המרכיבים תלות גבוהה. המשבר חיזק את ההבנה שהעובדים אינם כלים על לוח השחמט ושהם זקוקים לטיפוח. הקורונה העלתה את הצורך בדפוסי התייעצות רחבים בשיטת חוכמת ההמונים. במצב של משבר, המנכ"לים לא חייבים להיות לבד אלא להתייעץ עם כל העובדים בארגון, מלמטה למעלה" – שוש אורון, מייסדת ומנכ"לית גישה שונה.

למאמר המלא שפורסם בגלובס