גישה שונה

להתחלה חדשה בקריירה

הצוות המקצועי שלנו יעמד לצידכם גם בניהול תהליך
הפרידה מהעובדים ויסיע לכם ב-

שמירה על מוניטין
גבוה שלכם כמעסיק

סיוע רגשי ומעשי
למנהלים המפטרים

תמיכה באנשים
הנפרדים מהארגון
במציאת היעד הבא בקריירה

לפרטים נוספים

שירותים גלובליים